Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

Τέρμα στη «μπακλαβοποίηση» των οικοπέδων βάζει το Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣύμφωνα με την απόφαση 2657/2007 ακύρωσε οικοδομική άδεια στην Ελούντα της Κρήτης, επειδή το υπό ανοικοδόμηση γήπεδο προέκυψε από κατάτμηση μείζονος έκτασης υπό συνθήκες που οδηγούν σε δημιουργία οικιστικού συνόλου σε ευρεία έκταση εκτός σχεδίου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση σχεδίου οργανωμένης δόμησής της.

Το σκεπτικό:

«Οι εκτός σχεδίου περιοχές προορίζονται για γεωργική ή δασοπονική εκμετάλλευση ή αναψυχή του κοινού. Δόμηση ή τουριστική εκμετάλλευσή τους επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, υπό ιδιαίτερα αυστηρούς όρους και περιορισμούς που δεν οδηγούν στη δημιουργία οικισμών χωρίς σχέδιο πόλεως. Εντατική οικιστική εκμετάλλευση εκτός σχεδίου περιοχών σημαντικού εμβαδού επιτρέπεται μόνον μετά από έγκριση σχεδίου πόλεως ή καθορισμό ΠΕΡΠΟ(περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης) και τήρηση των διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ιδίως για την εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον.»

Μια ανάλογη περίπτωση στο νησί μας, μαθαίνουμε ότι έχει σκοντάψει στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή που δεν δέχεται να εγκρίνει τη μελέτη με το ίδιο σκεπτικό.


άποψη του "χωριού" στο Σκοπό

Η μόδα λοιπόν της ιδιωτικής πολεοδόμησης, που ξεκίνησε στο νησί μας με τη περίπτωση των Αλκυονίδων Village στο Σκοπό (που η «Πρωτοβουλία Πολιτών» είχε καταγγείλει από τις 28/5 του 2003 χωρίς αποτέλεσμα) και έχει βρει αρκετούς μιμητές, δεν φαίνεται να έχει πια μέλλον, προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος ,όσο βέβαια έχει απομείνει ακόμα ανέπαφο στο νησί μας….


Δεν υπάρχουν σχόλια: